พืชสวน

สับปะรด

ระยะบำรุงต้น

การใส่ปุ๋ยในระยะแรกควรใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงๆ เพื่อเร่งใบให้มีสีเขียวเข้ม เหมาะสำหรับสังเคราะห์ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

+

ปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณ 1-2 กก./ต้น ร่วมกับ 16-8-8 ปริมาณ 0.5-2 กก./ต้น

ระยะขยายลูก

การใส่ปุ๋ยในระยะนี้เพื่อให้ผลผลิตมีขนาดใหญ่ รสชาติ กลิ่น และสีของผลผลิตดี

ปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณ 1-2 1-2 กก./ต้น ร่วมกับ ปุ๋ย 14-6-28 ครั้งละ 0.5-2 กก./ต้น หรือ ปุ๋ย 14-7-35 ใส่เมื่อติดผลแล้ว 0.5-2 กก./ต้น
ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปุ๋ยสำหรับการปลูกสับปะรด