พืชสวน

ส้ม

ระยะบำรุงต้น

การใส่ปุ๋ยในระยะแรกควรใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงๆ เพื่อเร่งใบให้มีสีเขียวเข้ม เหมาะสำหรับสังเคราะห์ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

+

ปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณ 1-2 กก./ต้น 
ร่วมกับ ปุ๋ย 16-8-8 ปริมาณ 0.5-2 กก./ต้น

ระยะเร่งดอก

ช่วงนี้แนะนำให้ใส่ปุ๋ยที่มี ฟอสฟอรัส สูงๆ แร่ธาตุนี้ละลายไปกับน้ำได้ค่อนข้างยาก โดยการดูดซีมไปใช้ของพืชขึ้นอยู่กับความเป็นกรดหรือด่างของดิน โดยจะช่วยให้รากสามารถดูดซึมไปใช้ได้มากที่สุด ส่งผลให้ลำต้นมีความแข็งแรง ทำให้เซลล์เนื้อเยื่อเจริญเติบโตขึ้น จะช่วยกระตุ้นให้เกิดดอกได้ดี

หรือ

หรือ

ปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณ 1-2 กก./ต้น ร่วมกับ 16-16-16 ปริมาณ 0.5-2 กก./ต้น

ระยะบำรุงผล

ในช่วงระยะบำรุงผล จำเป็นที่จะต้องให้ปุ๋ยที่มีโปแตสเซี่ยมสูง เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพ ทั้งทางด้านรสชาติ กลิ่น สีของผลผลิต

หรือ

หรือ

ปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณ 1-2 ร่วมกับ ปุ๋ย 16-16-16 ครั้งละ 0.5-2 กก./ต้น หรือ ปุ๋ย 14-7-35 ใส่เมื่อติดผลแล้ว 0.5-2 กก./ต้น
ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่ปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปุ๋ยสำหรับการปลูกส้ม